چهار قارچ عامل بیماری شانکرسیب به دنیا معرفی شد

پایگاه خبریDA1news: چهار قارچ عامل بیماری شانکرسیب توسط محققان ایرانی به دنیا معرفی شد.

به گزارش اخبار روزانه شاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان تات، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی و آموزش کشاورزی استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه چند جنس قارچی در ایجاد شانکر درختان سیب نقش دارند که از مهمترین آنها قارچ سیتوسپورا است، گفت: در بررسی انجام شده در قالب رساله دکتری در ۹ استان عمده تولید کننده سیب از جمله آذربایجان های غربی و شرقی، تهران، اصفهان و … قارچ سیتوسپورا از نظر پراکنش جغرافیایی و تنوع گونه ای مهمترین عامل شانکر و زوال درختان سیب در کشور شناخته شد.
حنیفه افزود: در این بررسی ۸ گونه از این جنس شناسایی شد که ۴ گونه آن برای دنیا جدید بود و بنام کشور عزیزمان ایران در Ncbi (مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری) در آمریکا ثبت و مقاله آن در مجله Fungal biology انجمن قارچ شناسی بریتانیا در سال ۲۰۲۲ به چاپ رسید.
وی گفت: گونه های جدید قارچ عامل بیماری شانکر با اسامی : Citospora iranica، C. ershadii، C. avicennae و C. azerbaijanica نامگذاری شده اند.
محقق مرکز تحقیقات ومنابع طبیعی وآموزش کشاورزی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه شناسایی عوامل بیماری قدم اول در ارائه راهکارهای مناسب کنترلی است، افزود: با شناسایی گونه های جدید این حقیقت مشخص می شود که قارچ ها از نظر ژنتیکی در حال تغییر و تحول هستند و این امر بکارگیری روشها و سموم مرسوم را در کنترل بیماری مذکور دچار مشکل کرده است و بحث مقاومت در برابر سموم مطرح می شود.
حنیفه درادامه گفت : با معرفی گونه های جدید و انجام تحقیقات در زمینه آزمایش های گسترده در خصوص تاثیر سموم رایج در کنترل آنها می توان قارچ کشهای جدید معرفی کرد و از سوی دیگر آزمایش ارقام رایج و جدید سیب و معرفی ارقام مقاوم به بیماری از راهکارهای کنترلی موثر برای کنترل بیماری شانکر است.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ومنابع طبیعی و آموزش کشاورزی استان گفت: بیماری شانکر درختان سیب یکی از بیماریهای مهم است که همه ساله خسارات زیادی در باغات سیب کشور برجای می گذارد.