پایداری تولید گندم ،برنامه مهم وزارت جهاد کشاورزی

َِپایگاه خبری DA1news: معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت : یکی از اهداف مهم وزارت متبوع ، پایداری تولید گندم می باشد
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، علیرضا مهاجر در سفر به خوزستان گفت : حدود ۲۰ درصد نیاز کشور به گندم در استان خوزستان تامین میشود و با توجه به پتانسیل های موجود در این استان میزان تولید می تواند به بیش از این برسد
مهاجر افزود:اگرمدیریت مناسب از ظرفیت های موجود صورت بگیرد باعث افزایش درآمد کشاورز، افزایش سرانه ملی در استان و برطرف شدن نیاز کشور به محصولات استراتژیک خواهد شد
وی یکی از اهداف مهم وزارت را پایداری تولید گندم عنوان و اضافه کرد: یکی از روش های پایداری تولید ،تناوب زراعی می باشد و بهترین تناوب در غلات،تناوب به وسیله محصول کلزا است.
مهاجر با بیان اینکه در سال زراعی گذشته یک میلیون و ۷۲۰ هزار تن گندم و بیش از ۵۰ هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری شد تصریح نمود : یکی از دلایل افزایش تولید گندم،تناوب آن با کلزا بوده است و به همین دلیل قیمت خرید کلزا دو برابر قیمت گندم اعلام شد
وی ادامه داد: پایداری تولید گندم، کمک به صنعت زنبورداری ،ایجاد هوای سالم، کمک به معیشت کشاورز از جمله اثرات تناوب گندم با کلزا می باشد .
مهاجر با بیان اینکه در زمینه کشت قراردادی و تامین نهاده ها امتیاز ویژه ای به کشاورزان گندم کار و کلزاکار استان اعطا میشود اظهار داشت : دولت ۷۰ درصد هزینه کودهای پتاسه و فسفاته کشاورزان را به صورت یارانه ای پرداخت مینماید همچنین یارانه کودهای ازته تا ۸۰ درصد افزایش یافته است
وی افزود : بهره وری آب و مصرف بهینه کود نیز باعث افزایش تولید می شود و در همین راستا شرکت های نیشکری را به استفاده از روش های آبیاری تیپ و زیر سطحی متقاعد کرده ایم که استفاده از این روش ها ۵۰ تا ۶۰ درصد مصرف آب را کاهش می دهد.
مهاجر تصریح نمود : ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه های آبیاری تحت فشار توسط دولت به صورت یارانه ای به کشاورز اعطا می شود