دکتر رنجبر اقدم از گمرک و قرنطینه خارجی اینچه برون بازدید کرد

پایگاه خبری Da1news: دکتر رنجبر اقدم رییس سازمان حفظ نباتات کشور در سفر به استان گلستان در جلسه ستاد گیاه پزشکی این استان شرکت کرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور، دکتر رنجبر اقدم در سفر خود به استان گلستان با حضور در جلسه ستاد گیاه‌پزشکی استان گلستان از نزدیک به مسائل و موضوعات استان در خصوص موضعات مختلف حفظ نباتات قرار گرفت.

بر اساس این گزارش در این جلسه دکتر نعیمی رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، مهندس نوروزیان سرپرست معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور، دکتر شاهرخی معاون پژوهش‌، فنآوری و انتقال‌ یافته‌های مؤسسه، دکتر برزعلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، دکتر صابری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و معاونین، دکتر ربانی‌نسب رئیس بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی گلستان، دکتر حق‌نما مدیر حفظ‌نباتات استان گلستان، دکتر مرزبان رئیس بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و مدیران کلینیک‌های گیاه‌پزشکی استان گلستان حضور داشتند

بازدید از گمرک و قرنطینه خارجی اینچه برون از دیگر برنامه های رییس سازمان حفظ نباتات کشور به استان گلستان بود که در این بازدید دکتر برزعلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، مهندس نوروزیان سرپرست معاونت کنترل آفات سازمان ،جدی پور مدیر حوزه ریاست سازمان، مهقانی و آرخی از معاون جهاد کشاورزی استان، دکتر حق نما مدیر مدیر حفظ نباتات استان گلستان بهمراه معاون و کارشناسان مدیریت حفظ‌نباتات استان حضور داشتند

همچنین دکتر رنجبر اقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از منطقه آلوده به بیماری گال باکتریایی زیتون شهرستان مینودشت نیز بازدید به عمل آورد.

در این بازدید مدیر کلینیک گیاهپزشکی منطقه پایش در خصوص اقدامات صورت گرفته اراده داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، دکتر رنجبر اقدم رییس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین از فرودگاه سمپاشی هوایی شهید باهنر شهرستان علی آباد کتول

بازدید به عمل آورد.

براساس این گزارش در این بازدید مهندس نوروزیان سرپرست معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور ، مهقانی معاون بهبود تولیدات گیاهی استان ، دکتر حق نما مدیر حفظ‌نباتات استان گلستان، جدی پور مدیر حوزه ریاست سازمان حفظ نباتات کشور ، مدیر، معاون و کارشناسان شهرستان علی آباد کتول رییس سازمان حفظ نباتات کشور را همراهی کردند.

همچنین دکتر رنجبر اقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور و هیئت همراه از انسکتاریوم بخش خصوصی تولید حشرات مفید در شهرستان گرگان استان گلستان بازدید به عمل آورد.

دکتر رنجبر اقدم در ادامه بازدیدهای خود از استان گلستان از فرمولاتور کارخانه گل سم گرگان در شهرستان بندرگز بازدید به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار ما،کارخانه گل سم  گرگان یکی از بزرگترین و قدیمی ترین کارخانجات تولید کود، سم و بذر در ایران بشمار می رود.