بازدید نخبگان طرح شهید موسوی از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

پایگاه خبری DA1news: نخبگان طرح شهید موسوی از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور بازدید  کردند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور تعداد 64 نفر از نخبگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قالب طرح «شهید موسوی» بنیاد ملی نخبگان از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور بازدید و با وظایف، اهداف و رشته های شغلی و محل های خدمت مورد نیاز موسسه آشنا شدند.
در این برنامه یکروزه نخبگان ضمن دیداری صمیمانه با ریاست، معاونین و روسای بخش های مختلف تحقیقاتی و ارائه فعالیت ها و دستاوردهای موسسه، از مزرعه پژوهشی، آزمایشگاه بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک و آزمایشگاه شیمی و فیزیک خاک و فناوری کود بازدید کردند و در جریان وظایف و برنامه های تحقیقاتی بخش های مختلف تحقیقاتی موسسه قرار گرفتند.
گفتنی است، طرح شهید موسوی در راستای تأکید مقام معظم رهبری و برای اجرای وعده‌های دولت سیزدهم، برای جذب و استفاده از نخبگان در دولت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و بنیاد ملی نخبگان برای ایجاد جریان ورود و جذب نخبگان در دستگاه‌های دولتی و با هدف شناسایی سرمایه انسانی از میان استعدادهای برتر و جذب آنان با شیوه نوین در دستگاه‌های اجرایی کشور، برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این دوره که به نام شهید مصطفی موسوی از شهدای نخبه سازمان اداری و استخدامی کشور نامگذاری شده، آشنایی نخبگان با ساختار کلان دولت، نظام اداری، قوانین و مقررات مرتبط»، «شناخت چالش‌های نظام اداری و نزدیک‌کردن نگاه نخبگان به واقعیت‌های موجود» و «آشنایی با دستگاه‌های اجرایی» و «نحوه مدیریت کشور» است.